แรงบันดาลใจจากถิ่นฐาน 
ด้วยวิถีธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์
ด้วยแนวคิดที่อยากให้ทุกชีวิตได้อยู่ที่นี่ อยู่ในธรรมชาติที่โลกบรรจงสร้างมา  อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ต่อทุกชีวิตบนโลกของเรา.....
วิทยาการล้ำหน้า 
ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการระดมความคิด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบรนด์ของคนไทย ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับแบรนด์ระดับสากล
เส้นทางของความภาคภูมิใจ
จากจุดเริ่มต้น เมื่อปี 2545 ด้วยแบรนด์สินค้าต่างๆ เราได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง             กระทั่งในปี 2556 เราได้พัฒนามาถึง แบรนด์กรีนมายด์ 
จวบจนมาถึงวันนี้ กรีนมายด์ ได้ก้าวมาถึง แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับแล้วจากผู้ใช้ทุกระดับ  
และนาทีต่อไปนี้เราขอเสนอ กรีนมายด์ด้วยความภาคภูมิใจ