"การสั่งซื้อสินค้าของเรา ในต่างจังหวัด มีขั้นตอนดังนี้"

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ จากร้านผู้แทนจำหน่ายของเรา หรือ หากในจังหวัดที่เรายังไม่มีผู้แทนจำหน่าย ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอนนี้

การสั่งซื้อสินค้าในจังหวัดที่ยังไม่มีผู้แทนจำหน่าย
1.  สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 149 5296-8 , 081 1410 1919 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
2.  สั่งซื้อทาง Email ที่ [email protected]
3.  สั่งซื้อทางโทรสาร หมายเลข 02 149 5299 (อัตโนมัติ)
4.  เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับถึงท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ แจ้งกำหนดการจัดส่งและแจ้งการชำระเงิน
 
การชำระค่าสินค้า
1. ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดโดยชำระกับพนักงานส่งสินค้าได้โดยตรงเมื่อท่านได้รับสินค้าและตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท และเมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน โดยการ FAX ที่เบอร์ Fax. 02 149 5299 (อัตโนมัติ)
หรือ Email ที่ [email protected]  
หรือ ส่งภาพถ่าย สลิปโอนเงิน ผ่านทางข้อความ LINE ID : 0814101919

 
บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระค่าสินค้า
ชื่อบัญชี บริษัท เซเว่นเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางกรวย-ไทรน้อย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-8-75245-9
  
การรับสินค้า
เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลังสินค้านนทบุรี จะจัดเตรียมสินค้า และแจ้งวันส่งสินค้า โดยใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง โดยค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดของสินค้า โดยท่านจะเสียค่าบริการขนส่งกับทางบริษัทขนส่งโดยตรง

 
ผู้แทนจำหน่าย
สาขา ร้านจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ แผนที่
เชียงใหม่ วี.อาร์ มารืเก็ตติ้ง เลขที่ 108/19 หมู่ 1  ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 081-6813596
เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ วี มาร์เก็ตติ้ง 403/22 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


053-800882
ภูเก็ต บริษัท ท็อปไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด 90,92 ซอย 1 ถ.เยาวราช หมู่  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-364071-2 076-530398
อยุธยา หจก.ไอเดียคลีน 69 หมู่ 5 ต.บางพลี  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา  13190 โทร 035-200-296 fax 035-200297 +66 35-200-296
เชียงราย บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 180/14-15 หมู่ที่ 12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 +66 53-742-860-2 +66 53-742861
ลำปาง บริษัท เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 163-165  ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง จ.ลำปาง  52000 +66 54-352-861 +66 54-352891
ลำพูน บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เลขที่ 109 หมู่ 2  ต.ป่าสัก  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 +66 53-525-171 -2 +66 53-525 173
เชียงใหม่ บ. เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด เลขที่ 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 +66 53-204-446-7,
+66 53-204498
+66 53-204465