"การสั่งซื้อสินค้าของเรา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีขั้นตอนดังนี้"

  การสั่งซื้อสินค้า
1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 149 5296-8 , 081 410 1919 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
2. สั่งซื้อทาง Email ที่ [email protected]
3. สั่งซื้อทางโทรสาร หมายเลข 02 149 5299 (อัตโนมัติ)
4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับถึงท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ แจ้งกำหนดการจัดส่งและแจ้งการชำระเงิน

  การชำระค่าสินค้า
1. ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดโดยชำระกับพนักงานส่งสินค้าได้โดยตรงเมื่อท่านได้รับสินค้าและตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท และเมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน โดยการ FAX ที่ 02 149 5299  
หรือ Email ที่ [email protected]  
หรือ ส่งภาพถ่าย สลิปโอนเงิน ผ่านทางข้อความ LINE ( LINE ID: 
0814101919 )

  บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระค่าสินค้า
ชื่อบัญชี บริษัท เซเว่นเซฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางกรวย-ไทรน้อย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-8-75245-9

  การรับสินค้า
เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลังสินค้านนทบุรี จะจัดเตรียมสินค้า และแจ้งวันส่งสินค้า โดยท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ตามรายการดังต่อไปนี้
1. รับสินค้าเองที่คลังสินค้า
2. บริการจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของบริษัทฯ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่ โดยไม่เสียค่าบริการเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ารวมมูลค่า 4,000 บาทขึ้นไป หรือเสียค่าบริการขนส่งครั้งละ 400 บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้ารวมมูลค่าน้อยกว่า 4,000 บาท 
3. บริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง (เฉพาะลูกค้าต่างจังหวัด) โดยค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางและขนาดของสินค้า โดยท่านจะเสียค่าบริการขนส่งกับทางบริษัทขนส่งโดยตรง