คิดเพื่อโลกของเรา
 
ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกระดับที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ คนได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทุก ๆ ชีวิตของทีมงานมีภารกิจที่จะคิดสร้างสรรค์ ช่วยกันถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลกของเรา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับเครื่องหมายที่รับรองถึงความปลอดภัยจากกรมควบคุมมลพิษ
 
กรีนมายด์ เกิดขึ้นมาบนแนวคิดที่ตระหนักถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรีนมายด์ เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของการสำนึกรักษ์โลก
กรีนมายด์ เกิดมาพร้อมกับหน้าที่ ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ดำรงอยู่ต่อไป
กรีนมายด์ เกิดมาเพื่อทุกชีวิต...บนโลกของเรา
  

กรีนมายด์ ย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่าย
กรีนมายด์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้
กรีนมายด์ ไม่ทดลองกับสัตว์
กรีนมายด์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้เมื่อใช้อย่างถูกวิธี
กรีนมายด์ เลือกใช้ หมึกพิมพ์ฉลาก ชนิด SOY INK ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กรีนมายด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับใบรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ
 

คิดค้นสิ่งที่ดีเพื่อคุณ

    กรีนมายด์ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจงสร้างสรรค์จากทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา  ด้วยภาระกิจที่ถูกมอบหมายจากจิตใต้สำนึกของทุกคนเอง ทีมงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างสรรค์ และคิดค้นผลงานทรงคุณค่า
    ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ถูกคิดค้นให้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค้นคว้าวัตถุดิบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 
    ทีมงานของเรา ไม่หยุดที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ ให้ก้าวหน้า ก้าวทันต่อเทคโนโลยีระดับโลก ทุกๆผลิตภัณฑ์ของเรา จึงฉลาดล้ำ ทันสมัยอยู่เสมอ   
 
คิดสู่มาตรฐานสากล
 
    ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบรนด์ของคนไทย ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับแบรนด์ระดับสากล
    ทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับเครื่องหมายการรับรองที่น่าเชื่อถือ 
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ตามที่กฎหมายกำหนด 
  • ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP  
  • ได้รับใบรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ
ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับทุกคน
 
กรีนมายด์  ผลิตด้วย เครื่องมือที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
กรีนมายด์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สวยงาม ทรงคุณค่า ในระดับที่เหนือกว่าแบรนด์มาตรฐานทั่ว ๆ ไป
กรีนมายด์  ประกอบด้วยทีมงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ในระดับโลก
กรีนมายด์  ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP
คิดครบทุกความต้องการ
 
    กรีนมายด์  ถือกำเนิดจากทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีทุกๆ ผลิตภัณฑ์ จึงตอบสนองได้ครบถ้วนทุกความต้องการ และจะยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
   
กรีนมายด์  ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้ในระดับมืออาชีพ ได้แก่ ผู้ใช้ในธุรกิจภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้น และคุณภาพสูง ในต้นทุนที่เหมาะสม และกรีนมายด์ ยังคงมีความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ในระดับครัวเรือน
   
กรีนมายด์  มีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกความต้องการของ ผู้ประกอบการรับจ้างรับทำความสะอาด ซึ่งเน้นความคุ้มค่า กรีนมายด์ ช่วยให้คุณบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
    กรีนมายด์  พร้อมสรรพสำหรับ ธุรกิจคาร์แคร์ ตั้งแต่ โฟมล้างรถ น้ำยาเคลือบเงาสีรถ น้ำยาเคลือบเงาภายใน น้ำยาเคลือบเงายาง น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน น้ำยาล้างห้องเครื่องยนต์  
   
กรีนมายด์ มีผลิตภัณฑ์ที่พรั่งพร้อมเสมอ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักอาศัย อาทิ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าสท์ อพาร์ตเม้นท์ 
   
กรีนมายด์  เชี่ยวชาญชำนาญเรื่อง การทำความสะอาดคราบฝั่งแน่น คราบน้ำมัน คราบไขมัน ในโรงงานอุตสาหกรรม และในห้องครัว
   
กรีนมายด์  ผสมผสานผลิตภัณฑ์ซักรีดได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ทั้งในการซักระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน