ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์
กรีนมายด์ อีซี่
ประโยชน์

ใช้สำหรับทำความสะอาดได้อเนกประสงค์ สูตรพิเศษ ไม่ใส่สี ไม่ใส่น้ำหอม สามารถใช้ได้กับทุกๆ พื้นผิวที่ล้างน้ำได้โดยปราศจากกลิ่น และสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง ให้ฟองพอเหมาะ ล้างออกง่าย สามารถเจือจางให้เหมาะสมกับงานได้หลายประเภท เช่น ล้างภาชนะจานชาม เครื่องแก้ว เครื่องเรือน ประตู หน้าต่าง กระจก สุขภัณฑ์ เป็นต้น

ขนาดบรรจุ : 3.8 ลิตร, 20 ลิตร

ใช้สำหรับทำความสะอาดได้อเนกประสงค์ สูตรพิเศษ ไม่ใส่สี ไม่ใส่น้ำหอม สามารถใช้ได้กับทุกๆ พื้นผิวที่ล้างน้ำได้โดยปราศจากกลิ่น และสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง

สำหรับทำความสะอาดทั่วไป
ผสมกรีนมายด์ อีซี่ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 หรือ 50 มล. ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ชุบเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วล้างออก ด้วยน้ำด้วยน้ำสะอาด

สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกมาก
ผสมกรีนมายด์ อีซี่ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 50 หรือ 100 มล. ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ชุบเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วล้างออกด้วยน้ำด้วยน้ำสะอาด

N.A.