ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า ซาวร์


ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า กรีนมายด์ ซาวร์
- เป็นผลิตภัณฑ์ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างบนผ้าให้มีค่าที่เหมาะสมกับผิวของ
  ผู้สวมใส่เสื้อผ้าโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
- ช่วยกำจัดหรือลดปริมาณด่างที่ตกค้างบนผ้า
- ช่วยป้องกันผ้าสีขาวไม่ให้เหลืองในกรณีใช้น้ำกระด้าง หรือน้ำที่มีเหล็กสูง
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด ช่วยลดปัญหาความหมองคล้ำบนผ้า


ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 0.5–1.0 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 1–1.5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 1.5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า กรีนมายด์ ซาวร์ สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 0.5–1.0 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 1–1.5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 1.5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า กรีนมายด์ ซาวร์ สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า