ผลิตภัณฑ์เสริมด่าง กรีนมายด์ อัลคาไล


ประโยชน์
- เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่างที่ไม่มีสารประกอบของฟอสเฟต
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ซักผ้ากรีนมายด์ วอชโปร ให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ช่วยขจัดคราบน้ำมันและไขมันบนผ้าได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 3–5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 5–7 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 8 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
*** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมด่างกรีนมายด์ อัลคาไล สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 3–5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 5–7 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 8 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
*** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมด่างกรีนมายด์ อัลคาไล สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า