ผลิตภัณฑ์ซักพรม สูตรเอ็กซ์แทร๊กชั่น
กรีนมายด์ เอ็กซ์แทร๊ก


ประโยชน์
เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม ชนิดฟองน้อย เหมาะสำหรับเครื่องซักพรมระบบเอ็กซ์แทร๊กชั่น และการทำความสะอาดเก็บจุดสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่มีการสัญจรสูง ลดปัญหากลิ่นอับ ให้กลิ่นหอม และสามารถผสมได้ทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น


สำหรับเครื่องซักพรม  
- ผสมผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วน ดังนี้ แล้วปกิบัติตามขั้นตอนต่อไป
- ซักพรมทั่วไป/สกปรกน้อย ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำใน
อัตราส่วน 
1 : 50
- พื้นที่สกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 6

1. ทำการดูดฝุ่นในบริเวณที่ต้องการซักพรม
2. ผสมผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วนข้างต้น 
3. เดินเครื่องซักพรม
4. ทิ้งพรมให้แห้ง หรือใช้พัดลมเป่า
5. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดฝุ่นที่ตกค้างบนพรม
6. ปรับสภาพขนพรมด้วยแปรง
สำหรับทำความสะอาดบางจุด
ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 สเปรย์บนบริเวณที่ต้องการปล่อยทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วทำตามขั้นตอนที่ 4-6


สำหรับเครื่องซักพรม  
- ผสมผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วน ดังนี้ แล้วปกิบัติตามขั้นตอนต่อไป
- ซักพรมทั่วไป/สกปรกน้อย ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำใน
อัตราส่วน 
1 : 50
- พื้นที่สกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 6

1. ทำการดูดฝุ่นในบริเวณที่ต้องการซักพรม
2. ผสมผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วนข้างต้น 
3. เดินเครื่องซักพรม
4. ทิ้งพรมให้แห้ง หรือใช้พัดลมเป่า
5. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดฝุ่นที่ตกค้างบนพรม
6. ปรับสภาพขนพรมด้วยแปรง
สำหรับทำความสะอาดบางจุด
ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 สเปรย์บนบริเวณที่ต้องการปล่อยทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วทำตามขั้นตอนที่ 4-6