ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ ดิชโปร
ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ ดิชโปร เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ จานชาม และเครื่องใช้ในครัว โดยปราศจากกลิ่นและสารเคมีตกค้าง

ขนาดบรรจุ : 3.8 ลิตร, 25 ลิตร, 30 ลิตร

สูตรเข้มข้น ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ จานชาม และเครื่องใช้ในครัว โดยปราศจากกลิ่นและสารเคมีตกค้าง

ผสมผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ ดิชโปร ในอัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำสะอาด 2 ลิตร ล้างภาชนะ จาน ชาม และเครื่องใช้ในครัว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือหยดผลิตภัณฑ์ล้างจานกรีนมายด์ ดิชโปร 5 ซีซี ลงบนฟองน้ำเปียก ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ในกรณีคราบสกปรกมาก
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

N.A.