ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า กรีนมายด์ อ๊อกซี่


ประโยชน์
- เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าชนิดออกซิเจนสูตรเข้มข้น
- ช่วยขจัดคราบเลือดได้เป็นอย่างดี
- ไม่ทำลายเส้นใยผ้า
- ไม่ทำให้ผ้าขาวกลายเป็นสีเหลืองหลังการใช้
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 3–5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง
1 กิโลกรัม
*** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า กรีนมายด์ อ๊อกซี่ สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 3–5 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง
1 กิโลกรัม
*** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า กรีนมายด์ อ๊อกซี่ สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า