น้ำหอมปรับอากาศ กรีนมายด์ เฟรช


ประโยชน์
ใช้ปรับอากาศภายในอาคารบ้านเรือน ช่วยทำให้บรรยากาศ หอมสดชื่น ด้วยกลิ่นหอมของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ ผสมผสานกับกลิ่นหอมของมวลผลไม้ ด้วยสูตรพิเศษไม่ใช้ก๊าซ จึงทำให้บรรยากาศหอมอย่างเป้็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องโถง ห้องน้ำ ในอาคารบ้านเรือนทั่วไป โรงแรม รีสอร์ท หอประชุม ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 3.8 ลิตรเทน้ำหอมปรับอากาศ กรีนมายด์ เฟรช ลงในขวดสเปรย์ แล้วฉีดรอบๆบริเวณที่ต้องการ


เทน้ำหอมปรับอากาศ กรีนมายด์ เฟรช ลงในขวดสเปรย์ แล้วฉีดรอบๆบริเวณที่ต้องการ