ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร


ประโยชน์
สูตรเข้มข้นสำหรับซักผ้า พิเศษด้วยสูตรผสมสาร OBA ทำให้ผ้าสดใสเหมือนใหม่ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และสารป้องกันสิ่งสกปรกหรือคราบสกปรกย้อนกลับไปติดบนผ้า ขจัดคราบสกปรกติดแน่นบนผ้าได้เป็นอย่างดี ไม่ทำลายเส้นใยผ้า สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 2–3 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 4 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
***ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 2–3 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 4 มิลลิลิตรหรือมากกว่า ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
***ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า