ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนผ้า กรีนมายด์ออยล์ออฟ


ประโยชน์
เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ ใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นบนผ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักให้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบไขมัน คราบน้ำมัน คราบอาหาร หรือคราบเหงื่อไคล และยังสามารถใช้ขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ทุกชนิดที่ล้างน้ำได้

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3.8 ลิตร, 20 ลิตร

เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ ใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นบนผ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักให้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบไขมัน คราบน้ำมัน คราบอาหาร หรือคราบเหงื่อไคล และยังสามารถใช้ขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ทุกชนิดที่ล้างน้ำได้

วิธีใช้
สำหรับการซักผ้าประจำวัน ผสมกรีนมายด์ ออยล์ออฟ
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำผสม ผงซักฟอก 5 ลิตร หรือ 10 มิลลิลิตร
ต่อผ้า 1 กิโลกรัม แล้วนำผ้าลงซักตามปกติ
สำหรับการซักผ้าที่สกปรกมาก : ผสมกรีนมายด์ ออยล์ออฟ
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5 ลิตร หรือ 10 มิลลิลิตร ต่อผ้า 1 กิโลกรัม แช่ผ้าทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงนำไปซักตามปกติในกรณีพื้นผิวหรือ
ผ้าสกปรกมาก ๆ : .ให้ผสมผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ต้องการ
สำหรับป้ายคราบสกปรก : ใช้ กรีนมายด์ ออยล์ออฟ ป้ายตรงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องผสมน้ำแล้วนำไปซักล้างตามปกติ
สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ  กรีนมายด์ ออยล์ออฟ10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้ฟองน้ำ หรือผ้าชุบเช็ดพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด แล้วล้างน้ำออก